Blog

Hypotheekrente veranderingen: wat betekent dit voor jou?

Hypotheekrente veranderingen: wat betekent dit voor jou?

Zodra je in Google het woord "hypotheek" intypt wordt direct het woord "berekenen" erbij geplaatst, dit is namelijk iets wat veel mensen bezighoudt. Het zoekresultaat is veelal een link naar een rekenmodule op een website van een bank of hypotheekketen. Daarin tik je een inkomen in en dan krijg je je maximale hypotheekbedrag te zien. De realiteit is echter vaak anders, er zijn veel meer factoren die een maximale hypotheek bepalen.

Zonder compleet te willen zijn zal een bank voor het beoordelen van de haalbaarheid van een ingezonden hypotheekaanvraag naar de volgende zaken kijken:

  • Woonquote
  • Hypotheekrente
  • Rentevaste periode
  • Looptijd
  • Aftrekbaarheid
  • Bruto inkomen
  • Financiële verplichtingen
  • Waarde woning
  • Nationale Hypotheek Garantie
  • Uitgaves voor verplichtingen

In een andere blog komen we op een aantal van deze factoren terug. In dit artikel willen we graag wat meer duidelijk maken over woonquote en hypotheekrente, omdat de hypotheekrente veranderingen het laatste jaar nogal hevig zijn geweest en deze invloed op jouw maximale hypotheek hebben.

De eerdergenoemde rekenmodules gaan voor de maximale hypotheekberekening uit van zogenaamde financieringslast tabellen. Daarin vind je de woonquotes, oftewel, het percentage wat je van je inkomen mag uitgeven aan woonlasten. Hieronder een voorbeeld van de op dit moment van toepassing zijnde financieringslasttabel.

financieringslast tabel 2022

Je kunt zien dat er twee factoren bepalend zijn voor het percentage van wat iemand mag uitgeven aan woonlasten, toets inkomen en de hoogte van de rente. Om de maximale hypotheek enigszins stabiel te houden is het toegestaan om bij een hogere hypotheekrente, procentueel meer uit te geven aan hypotheeklasten. Achterliggende gedachte is dat als de hypotheekrente veranderd er meer van de belastingdienst terug gevraagd kan worden.

Rekenvoorbeeld 1

Toets inkomen: € 35.000,=

Hypotheekrente: 2%

Maximale hypotheek met NHG is: € 157.820,=

Rekenvoorbeeld 2

Toets inkomen: € 35.000,=

Hypotheekrente: 4%

Maximale hypotheek met NHG is: € 149.678,=

Een verdubbeling van de hypotheekrente leidt dus tot een ruim 5% lagere maximale hypotheek.

De eerdergenoemde woonquotes worden jaarlijks door het Nibud in een adviserend rapport aan de overheid aangeboden. Nibud laat zich hierbij informeren door de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder NHG-regeling).

Hypotheekrente veranderd

Nibud heeft ook adviezen voor het nieuwe jaar 2023 gegeven en die hebben geleid tot de volgende financieringslasttabel:

financieringslast tabel 2023

Laten we dezelfde gegevens gebruiken voor een maximale hypotheekberekening op basis van de normering voor 2023.

Rekenvoorbeeld 1

Toets inkomen: € 35.000,=

Hypotheekrente: 2%

Maximale hypotheek met NHG is: € 153.874,=

Rekenvoorbeeld 2

Toets inkomen: € 35.000,=

Hypotheekrente: 4%

Maximale hypotheek met NHG is: € 146.623,=

Hieruit blijkt dus dat aanvragers die geen inflatiecorrectie op hun inkomen krijgen in 2023 minder kunnen lenen dan in 2022 het geval was. De vraag is of de leencapaciteit de woningprijzen zal gaan beïnvloeden. We gaan het zien. Hulp nodig bij jouw hypotheek? Neem vrijblijvend contact met ons op voor hypotheekadvies!

Geschreven door Van Uffelen op

Laatste Nieuws

040 241 59 59 info@vanuffelen.nl

Funda

Wij worden beoordeeld met een 9!